Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Tu Học

Các pháp thoại của Sư Ông Viện Trưởng

Các Pháp Thoại Khóa Tu Mùa Hạ 2014:

Những Giọt Không
Mẹ Quán Thế Âm
Nụ Cười Như Bé Thơ
Lau Bụi Và Giọn Rác
Như Vách Đá Ngồi Yên
Gốc Rễ Gia Đình Huyết Thống và Tâm Linh
Đối Trị Hóa Giải Cơn Giận
Kinh Vui Không Phiền Giận

Các pháp thoại của Sư Ông Viện Trưởng

Các Pháp Thoại Khóa Tu Mùa Đông 2011:

Kinh Hỷ Thán Như Lai Diêu Thuyết (3 tháng 12, 2011)
Lắng Nghe và Khéo Nói (5 tháng 12, 2011)
Chăm Sóc Huynh Đệ là Chăm Sóc Như Lai (8 tháng 12, 2011)
Nuôi Dưỡng và Bảo Hộ Tăng Đoàn (10 tháng 12, 2011)
Nuôi Dưỡng và Bảo Hộ Tăng Đoàn-02 (13 tháng 12, 2011)
Kinh Hành Trì Lạc Hạnh (15 tháng 12, 2011)
Kinh Quán Niệm Sự Trong Sáng (17 tháng 12, 2011)
Kinh Thiện Thuyết và Chuyển Hóa (19 tháng 12, 2011)
Kinh Giác Tỉnh Trong Sự Nương Tựa (25 tháng 12, 2011)
Kinh Đối Trị và Chuyển Hóa Gian Nguy (29 tháng 12, 2011)