Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn

 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Thưa quý Phật tử và quý thân hữu,
Quý vị có thể liên lạc Tu Viện Kim Sơn qua Hộp thư Kim Sơn. Chúng tôi rất mong được nhận những ý kiến đóng góp của Quý vị về trang nhà cũng như các chương trình khác của Tu viện.

Thư:
P.O Box 1983, Morgan Hill, CA 95038
Điện thoại:
(408) 848-1541
Email:
tvkimson@yahoo.com

Quý vị cũng có thể gởi ý kiến trực tiếp về văn phòng Tu Viện Kim Sơn:

Địa chỉ email:
Đề tài:
Lời nhắn:
Đôi tay hai chân khỏe, giữ vững được sơn hà
Đôi tay hai chân yếu, sơn hà bị tiêu tan.

This website is beeing hosted by Yahoo server