Mẫu đơn thờ linh cốt

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn

 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Thưa quý Phật tử và quý thân hữu,
Quý vị có thể liên lạc Tu Viện Kim Sơn qua Hộp thư Kim Sơn. Chúng tôi rất mong được nhận những ý kiến đóng góp của Quý vị về trang nhà cũng như các chương trình khác của Tu viện.

Thư:
P.O Box 1983, Morgan Hill, CA 95038
Điện thoại:
(408) 848-1541
Email:
tvkimson@yahoo.com

Quý vị cũng có thể gởi ý kiến trực tiếp về văn phòng Tu Viện Kim Sơn:

Địa chỉ email:
Đề tài:
Lời nhắn: