Mẫu đơn thờ linh cốt

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn

Phiếu ghi danh khóa tu Gieo Duyen 2018

 

Trang Nhà > Tu Học

Phương Pháp Trị Liệu và An Tâm:
Các đệ tử thương mến,
Nhân mùa Phật Đản, Phật lịch 2542, thầy muốn chia xẻ bốn phương pháp trị liệu thân thể và giúp cho tâm được an ổn, thoải mái. Thân thể, tâm hồn được an ổn, thoải mái là hạnh phúc, là niềm vui lớn nhất của đời người, của sự sống...

Hạnh Phúc và Tự Do Với Phép Lạ Hơi Thở

Nguyện Ước Ân Đức Toàn Thiện